1. ÜLDSATTED

1.1. Ranail Stuudio OÜ (registrinumber 12803796) poolt asutatud koolitusasutus(edaspidi Koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Ranail Stuudio OÜ pakub taiskasvanutele suunatud maniküürikoolitusi.
1.3. Koolituste labiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspohisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Ranail Stuudio OÜ viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või töökeskonnas.
2.2. Koolitusgrupi suurus soltub koolitusest, kuid eesmargiks on siiski tagada individuaalne lahenemine kogu oppeprotsessi jooksul.

3. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Lektorid on Magnetic Nail Design instruktorid.
3.2. Parast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsibRanail Stuudio OÜ juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

4. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

4.1 Ranail Stuudio OÜ küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
5.2 Ranail Stuudio OÜ kogub oppijate kohta jargmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid toodeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.