1. Õppekorralduse alused

Ranail Stuudio OÜ lähtub Magnetic Nail Design koolitamise alustest.

Õppida saab nii grupikoolitustel kui ka individuaalõppes.

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel voi kursuse alustamisel, et on tutvunud Ranail Stuudio OÜ õpekorralduseeskirjaga.

2. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

2.1. Kursusele registreerumine

Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda.

Registreeruda saab e-posti teel ( info@ranailstuudio.eu) voi telefoni teel (+372 53430880).

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

Registreerumine kestab kuni kursuse taitumiseni. Juhul kui kursuse vastu on vaga suur huvi tehakse lisakursus.

2.2. Kursuse komplekteerimine:

Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel.

Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri.

Ranail Stuudio OÜ-l on koolitusgrupi mittetaitumisel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lukata koolitusgrupi täitumiseni.

Registreerunuid teavitatakse telefoni voi e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Kursuse arajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

3. Kursuse alustamine ja kursusel osalemine

Õigus kursuse tööst reaalselt osa võtta on siis, kui ettenähtud tähtajaks tasutud õppemaks. Õppetasu saab maksta nii sularahas koolis kui ka pangaülekandega.
Kokkulepel Ranail Stuudio OÜ-ga koolituse eest võib tasuda ka osade kaupa.

Maksmine toimub vastavalt esitatud arvele.

Kursuse tasu peab olema makstud hiljemalt tähtajaks, erikokkuleppel hiljemalt 2 paeva enne kursuse algust, vastasel korral on koolituse korraldajal oigus Teid nimekirjast kustutada.

Enne kursuse algust saadetakse Teile meeldetuletus (e-posti või telefoni teel), kus teavitatakse ühtlasi ka vajaminevatest vahenditest vms.

Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on tasunud õppemaksu v

4. Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord

Kursuse labinud õppijale valjastatakse Magnetic tunnistus.

Tunnistusi sailitame vaid kaesoleva ja eelmise oppeaasta kursuste labimise kohta.

5. Kursuse eest tasumine

Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel margitud tahtajaks.

Kokkuleppel kooliga on voimalik tasuda õppetoo eest osade kaupa.

6. Kursusest või seminarist loobumine

Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Ranail Stuudio OU esindajat.

Kursusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.

Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

Makstud õppetasu on voimalik üle kanda teisele kursusele.

7. Kursuse katkestamine voi arajäämine

Õppetasu on voimalik tagasi taotleda parast esimest toimumiskorda (v.a. koolituste puhul, mille maht on kuni 30 tundi) teavitades sellest juhatajat hiljemalt esimese koolituspaeva jargsel tööpaeval. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 75% oppetasust.

Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult Ranail Stuudio OU juhatusele.

Makstud õppetasu on voimalik üle kanda teisele kursusele.

Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel oigus kursus ara jätta.

See selgub enamasti mõned paevad enne kursuse algust ning Teid teavitatakse sellest.

Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi, kuid on võimalus see raha ka üle kanda mõnele teisele Teile sobivale kursusele.

Vajadusel sooritate juurdemakse voi tagastatakse ülemakstud osa. Samuti teavitatakse Teid kõigist kursust puudutavatest muudatustest. Koolil on õigus teha tunniplaanis ja õppeplaanis muudatusi.